Služby pro děti a dospívající

Psychodiagnostika dětí a dospívajících

Nabízíme psychodiagnostické vyšetření dětí od raného věku (od 3. měsíce). Zaměřujeme se u dětí na posouzení vývojové úrovně v oblasti emoční, kognitivní a sociální.

Provádíme vyšetření nejen pro potřeby lékařů, ale i např. pro OSSZ.

Při vyšetření se zaměřujeme na výskyt všech kategorií psychických a psychiatrických poruch daného věkového období dle platné aktuální mezinárodní klasifikace duševních a behaviorálních poruch, uvažujeme diferenciálně - diagnosticky.

Naše psychologická ordinace je vybavena metodami pro vyšetření dětí i dospívajících. Tyto metody jsou voleny dle zaměření vyšetření a k dispozici máme nejaktuálnější metody.

U vyšetření se můžeme zaměřit (dle cíle vyšetření) na:

  • na posouzení psychomotorického vývoje (sociální dovednosti, řeč, motorický vývoj a rozvoj kognitivních schopností) - zejména u nejmenších dětí (do 3 let věku),

Psychoterapie u dětí a dospívajících

V rámci psychoterapie pracujeme s dětmi i dospívajícími nejen individuálně, ale snažíme se pracovat s celým prostředím dítěte - systémem (rodinou, školou atd.)

Terapeuticky pracujeme s celou škálou psychických a psychiatrických poruch vyskytujících se u této věkové kategorie. Jsou to např.: psychosomatické obtíže, vývojové poruchy (např. poruchy autistického spektra, ADHD) poruchy nálad, enurézy, enkoprézy, sebepoškozování, úzkosti, tikové projevy, poruchy sociálních vztahů, poruchy chování (záškoláctví, vzdorovitost atp.).

V rámci psychoterapie dítěte vždy vycházíme z aktuálních potřeb a přihlížíme k vývojovým aspektům. U menších dětí volíme hrovou terapii - práce s pískovištěm, expresivní techniky atp. U dospívajících je hlavní metodou psychoterapeutický rozhovor.

Do budoucna bychom rádi otevřeli skupinovou psychoterapie pro dětské klienty.


Krizová intervence u dětí a dospívajících

V rámci krizové intervence poskytujeme akutní jednorázovou, případně krátkodobou psychologickou pomoc, která je určena lidem v obtížné životní situaci.