Služby pro dospělé

Psychodiagnostika dospělých

V rámci psychodiagnostického vyšetření dospělých nabízíme vyšetření:

  • kognitivních a dalších psychických funkcí (např. intelektu, pozornosti, paměťových schopností),

  • vyšetření osobnosti,

  • aktuálního psychického stavu,

  • posouzení přítomnosti jednotlivých duševních poruch dle platné aktuální mezinárodní klasifikace duševních a behaviorálních poruch.

Provádíme vyšetření nejen pro potřeby lékařů, ale i pro OSSZ.

Naše psychologická ordinace je vybavena metodami pro vyšetření dospělých. Tyto metody jsou voleny dle zaměření vyšetření a k dispozici máme nejaktuálnější metody.


Krizová intervence u dospělých

V rámci krizové intervence poskytujeme akutní jednorázovou, případně krátkodobou psychologickou pomoc, která je určena lidem v obtížné životní situaci.


Psychoterapie dospělých

Psychoterapeutická práce s dospělými je převážně individuální, v případě indikace je možné zvážit i terapeutickou práci s rodičovským či partnerským párem. Psychoterapii poskytujeme dospělým klientům se všemi diagnostickými kategoriemi psychických a psychiatrických poruch. Příkladem je práce s lidmi s neurotickými poruchami, poruchami nálad a emocí, závislými na návykových látkách, se stabilizovaným psychotickým onemocněním, s problémy ve vztazích, se sníženým sebevědomím. Dále s psychosomaticky nebo somaticky nemocnými.

Spolupracujeme s z.s. Úsměv mámy a nabízíme péči maminkám (i tatínkům), které zažívají psychické potíže v průběhu těhotenství nebo po porodu.

Do budoucna bychom rádi otevřeli skupinovou psychoterapie pro dospělé klienty.

Hlavní metodou je psychoterapeutický rozhovor, ale jednotliví terapeuti volí dle svého psychoterapeutického výcviku další možnosti práce s klienty.