Mgr. Jana Trtílková


Vzdělání 

2013 - 2016 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Psychologie, obdržen titul Bc.

2016 - 2018 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Psychologie, obdržen titul Mgr.

2018 - současnost Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta, doktorský studijní program Humanitní studia, obor Sociální a spirituální determinanty zdraví


Pracovní zkušenosti 

2018 - 2020 Institut sociálního zdraví na UP (OUSHI), Junior Researcher - výzkum "Podpora kvality života dětí s neurologickým onemocněním epilepsie"

2019 Dětský domov Uherský Ostroh, práce s dětskými klienty

2020 Základní škola Struhlovsko, školní psycholožka

2020 - současnost Dětská nemocnice Fakultní nemocnice Brno, Klinika dětské onkologie, psycholožka ve zdravotnictví


Psychoterapeutický výcvik 

2017 - současnost PSYCHOTERAPEUTICKÝ VÝCVIK V LOGOTERAPII A EXISTENCIÁLNÍ ANALÝZE |, IPIPAPP


Kurzy: 

Psycholog ve zdravotnictví - Katedra psychologie FF UPOL

Práce a jednání s klientem v krizi autogenní trénink - základní stupeň - Psychosomatika, OUSHI

Sebevražda a sebevražedné jednání klienta - Mgr. Martin Pešek

Práce s tělem v krizové intervenci - Moravští lektoři

Kompletní krizová intervence - Déčko Liberec, s. r. o.

Test stromu - Mgr. Zdeněk Altman

Úvod do práce s dětskou kresbou - Mgr. Zdeněk Altman