Poskytované služby

Ambulance klinické psychologie nabízí psychodiagnostiku, psychoterapii a krizovou intervenci dětem, dospívajícím i dospělým.

V rámci psychologické diagnostiky je možné provést komplexní nebo cílené vyšetření se zaměřením na vybrané oblasti.

Psychoterapie je léčba psychologickými prostředky s ohledem na potíže klienta a jeho aktuální psychický stav.


Služby pro děti a dospívající

Služby pro dospělé

Jak se objednat?

Objednat se můžete na telefonním čísle +420 770 683 964 (možná je i sms) nebo emailem na krylov.hana@gmail.com (prosíme o uvedení telefonního kontaktu). Pokud se nemůžete dovolat, tak je to z důvodu pracovního vytížení a můžete volat opakovaně v pracovní den do 19 hodin. Na nepřijaté hovory reagujeme zpětným zavoláním klientovi během daného či následujícího dne.  

Smluvní partneři

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

201 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR - pouze dětští klienti

205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

209 Zaměstnanecká pojišťovna škoda

211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

213 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna