Mgr. Kateřina Nejedlá

Vzdělání 

2005 - 2011 Gymnázium Na Pražačce - maturitní zkouška

2011 - 2012 Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, obor Biologie (obecná)

2012 - 2018 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Psychologie - Mgr.

Pracovní zkušenosti 

2018-2022 Psychiatrická nemocnice v Dobřanech (ženské příjmové oddělení, mužské

oddělení léčby závislosti, smíšené příjmové a mužské chronické oddělení, akutní příjem mužský) - psycholog ve zdravotnictví

2022-nyní Fakultní nemocnice Olomouc, Klinika psychiatrie - psycholog ve zdravotnictví

Certifikované kurzy: 

2016 - 2017 Psycholog ve zdravotnictví, Univerzita Palackého v Olomouci

2018 - 2019 Wechslerovy škály, IKP

2018 - 2020 Základní kurz Rorschachovy metody, PhDr. A. Polák

2020 - 2021 Kompletní krizová intervence

Další kurzy

2013 Kresba postavy, Mgr. Z. Altman

2018-  současnost Cyklus jednodenních specializačních seminářů v oboru Klinická psychologie

2019 TAT a odvozené metody, PhDr. P. Goldmann, PhDr. T. Soukupová, Ph.D.

2021 - 2022 Psychoterapie psychóz, Mgr. H. Navrátilová ​