Mgr. Kateřina Drahá


Vzdělání 

1997 - 2002 FF UP v Olomouci – jednooborová psychologie

Pracovní zkušenosti 

 • školní psycholog
 • psychodiagnostická, poradenská a konzultační činnost v oblasti rozvoje profesních a osobnostních kompetencí (bilanční diagnostika, kariérové poradenství, výběrová řízení)
 • psychoterapeut
 • psycholog v péči o děti, rodinu a vztahy (externě nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, dětský domov rodinného typu, Poradna pro rodinu aj.)
 • psycholog v ordinaci klinické psychologie

Certifikované kurzy: 

 • komplexní psychoterapeutický výcvik v KBT
 • individuální sebezkušenostní terapie
 • výcvik v krátké psychosociální pomoci při ISZ
 • kurz psycholog ve zdravotnictví
 • kurz krizové intervence
 • kontinuální vzdělávání v oblasti školní a pedagogické psychologie
 • množství seminářů a kurzů z oblasti psychoterapie, poradenství, klinické psychologie a psychodiagnostiky