Mgr. Lucie Čajánková

Vzdělání

2003 - 2008 Filozofická fakulta MU Brno, jednooborová psychologie

2010-2014 - výcvik v Gestalt psychoterapii v rozsahu 620 hodin, Institut DIALOG

2016 - atestace z klinické psychologie, IPVZ Praha

Pracovní zkušenosti a praxe

2018 dosud rodičovská dovolená

2016-2018 soukromá psychologická praxe

2015-2016 psycholožka v centru Péxis - centrum psychosomatické péče Ústí nad Labem

2011-2018 klinická psycholožka na Dětském oddělení Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem - Psychologická diagnostika dětí předškolního, školního věku a adolescentů. Krizová intervence a následná terapeutická práce s hospitalizovanými pacienty a jejich rodinami

2010-2011 Metodik kariérového poradenství pro studenty SŠ Zlín

2007-2010 Konzultantka Linky Anabell Brno (krizová intervence pro osoby s poruchami příjmu potravy, internetové poradenství)

Kurzy

Základní kurz Rorschachovy metody (PhDr. Anton Polák)

Vývojové aspekty Rorschachovy metody (PHDr. Krejčířová)

Vývojová psychopatologie (IKP, Praha)

Citová vazba v dětství (Český institut Biosyntézy)

Raný vývoj a attachment (Petra Winnette)

Trauma očima dítěte - úvod (Maggie Kline)

Psychopatologie pro dětské terapeuty (Mgr. Kamila Wawroszová)

Reichovy charakterové typy I. a II. Mosa Lisa Boysen

Tanec a pohyb jako terapeutiční činitelé při práci s dětmi

Já a moje energie (Český institut Boisyntézy)

Focusing I. - tělesně zakotvené prožívání (Ateliér Satiterapie)

Kurz nácviku relaxačních technik;Tělo jako zdroj sebepoznání; Somatická psychoterapie a Sanoterapie (Akademické centrum poradenství a supervize Brno)