Mgr. Denisa Otipková, Ph.D.

Vzdělání

1994 - 1999 Jednooborová magisterská psychologie - Katedra psychologie, FF UP Olomouc

1999 - 2003 Postgraduální doktorské studium (Ph.D.) - obor klinická psychologie, FF UP Olomouc

2007 - 2013 Specializační příprava v oboru klinické psychologie, IPVZ Praha (atestace)

2020 Komplexní vzdělávací program v psychoterapii - Logoterapii a EA

Odborná praxe

2019 - současnost Klinický psycholog Konziliárního týmu paliativní péče FN Olomouc (krizová intervence, spolupráce s lékaři při sdělování těžkých zpráv, provázení utrpením, umíráním, rodinné konference)

2015 - současnost Klinický psycholog Oddělení klinické psychologie a Onkologické kliniky FN Olomouc (klinická psychodiagnostika, krizová intervence, individuální psychoterapie, vedení odborných stáží, účast na předatestačním vzdělávání klinických psychologů a onkologů)

2007 - 2015 Psycholog Oddělení klinické psychologie Vojenské nemocnice Olomouc ( klinická psychodiagnostika, skupinová psychoterapie, individuální psychoterapie, vedení odborných stáží, psychodiagnostika pro Armádu ČR )

2003 - 2007 Odborný asistent Katedry kinantropologie a společenských věd FTK UP ( výuka základních psychologických předmětů, relaxačních technik, sebepoznání, seberozvoje, vedení diplomových a bakalářských prací, odborné posudky na pregraduální i postgraduální práce pro FTK a Katedru psychologie FF UP, autorství distančních vzdělávacích textů, vědecko-výzkumná činnost, psychologické poradenství pro Profesně poradenské centrum FTK UP)

Další vzdělávací akce

Kurz asertivity

Kurz relaxačních technik

Výukový a výcvikový program Relaxace, imaginace v barvách a tvarech

Kurz Posttraumatická stresová porucha a akutní reakce na stres

Certifikovaný kurz Wechslerovy inteligenční škály III.

Certifikovaný kurz - MMPI 2

Certifikovaný kurz Rorschachova metoda

Certifikovaný kurz Praktická klinická neuropsychologie dospělých

Paliativní péče v nemocnici - Dobré umírání