Mgr. Barbora Prokopová

Vzdělání

září 2007 - červen 2012 Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta Obor: psychologie (pětiletý obor) Dosažené vzdělání: vysokoškolské (magisterské) Zaměření: klinická psychologie, pracovní psychologie

září 2008 - červen 2011 Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta Obor: sociální pedagogika a poradenství (tříletý obor) Dosažené vzdělání: vysokoškolské (bakalářské)

září 1999 - červen 2007 Gymnázium Zábřeh všeobecné zaměření Dosažené vzdělání: středoškolské s maturitou

Další vzdělávání

Leden 2020 - dosud Specializační příprava v oboru klinická psychologie

Září 2012 - červen 2020 Psychoterapeutický výcvik v systemické rodinné terapii (Institut rodinné terapie Praha - PhDr. Šárka Gjuričová)

září 2010 - únor 2012 Doplňující pedagogické studium - aprobační předmět Psychologie

září 2010 - červen 2012 Psycholog ve zdravotnictví - kvalifikační studium

Zaměstnání

červenec 2019 - dosud Dětské centrum Ostrůvek - pozice: psycholog

duben 2018 - červen 2019 Centrum pro rodinu a děti Přerov - pozice: psycholog, klíčový pracovník pro doprovázení pěstounských rodin

Srpen 2012 - červenec 2017 Vězeňská služba ČR Věznice Mírov - pozice: psycholog, vedoucí protidrogové poradny

červenec 2012 - listopad 2015 Středisko sociální prevence Olomouc - pozice - pracovní Linky důvěry - krizový intervent

leden 2011 - březen 2012 Agentura Skřítek - miniškolka, hlídání a doučování dětí - pozice: pečovatelka

Kurzy

leden - květen 2012 Kurz telefonické krizové intervence (akreditace MPSV - 110 hod.)

květen 2011 Lüsherův barvový test - principy barvových testů; možnosti a využití tzv. malého Lüsherova testu v psychodiagnostické praxi, jeho administrace a vyhodnocení, rozbory ukázkových protokolů; seznámení s Lüsherovou klinickou diagnostikou a dalšími variantami barvových testů, kombinace Lüsherova barvového testu s kresebnými testy a TAR

listopad 2010 Test apercepce ruky (TAR) - principy apercepčních metod, administrace, kvalitativní a kvantitativní vyhodnocení TAR, rozbory ukázkových protokolů

říjen 2010 Test stromu - úvod do práce s kresebnými projektivními metodami, možnosti využití, administrace, formální a obsahová interpretace Testu stromu, pohled na kresbu jako projev chování, symbolické významy, dětská kresba, ukázky reálných kreseb

duben 2010 Kresba postavy (FDT) - úvod do kresebných výrazově projektivních metod, možnosti a rizika práce s kresbou, administrace a interpretace FDT, formální a obsahová analýza, možnosti poradenského i klinického vyšetření, dětská kresba, využití poznatků z kresby postavy v testu kresby rodiny a začarované rodiny, ukázky kreseb z různých oblastí psychodiagnostiky

červen 2010 Zvládání agrese (akreditace MPSV) - možnosti a limity práce s různými druhy agrese u klienta

květen 2010 Psychologické posuzování věrohodnosti a současné metody kriminální a investigativní psychologie - forenzní a komerční aplikace